Ingrid Lund


Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).

Ingrid är medverkande författare till flera vetenskapliga artiklar:

LKB1 signalling attenuates early events of adipogenesis and responds to adipogenic cues (Journal of Molecular Endocrinology) 

Phosphorylation-dependent regulateion of connecdenn/DENND1 guanine-nucleotide exchange factor (Journal of Biological Chemistry) 

Memo interacts with c-Src to control Estrogen Receptor alpha sub-cellular localization (Oncotarget) 

Ingrid har arbetat som redaktör och skribent vid Healthcare Media från 2015 till 2018.